09906484508
021-56827213

تجهیزات اشپزخانه صنعتی

ترولی بن ماری

ترولی بن ماری ساده

ترولی بن ماری

ترولی بن <a  href=ماری ساده" width="300" height="300" />

ترولی بن ماری ساده دارای ۶ عدد بن ماری
۷۷*۵۸*۱۱۰ Cm

 

چیلیک زباله دستی چرخدار

چلیک زباله دستی چرخدار
۷۰*۵۰*۹۵ Cm

ترولی بن ماری ساده2

ترولی بن ماری ساده دارای ۴ عدد بن ماری
۷۷*۵۸*۱۱۰ Cm

 

ترولی بن ماری گرم

ساخته شده از ورق و لوله واستنلس استیل
دارای چرخهای مقاوم گردان و ترمز دار
جهت انتقال غذا از قسمت پخت به گرمخانه ها