ترولی بن ماری

ترولی بن ماری ساده 300x300 ترولی بن ماری

ترولی بن ماری ساده دارای ۶ عدد بن ماری
۷۷*۵۸*۱۱۰ Cm

 

چیلیک زباله دستی چرخدار 300x266 ترولی بن ماری

چلیک زباله دستی چرخدار
۷۰*۵۰*۹۵ Cm

ترولی بن ماری ساده2 ترولی بن ماری

ترولی بن ماری ساده دارای ۴ عدد بن ماری
۷۷*۵۸*۱۱۰ Cm

 

ترولی بن ماری گرم 300x300 ترولی بن ماری

ساخته شده از ورق و لوله واستنلس استیل
دارای چرخهای مقاوم گردان و ترمز دار
جهت انتقال غذا از قسمت پخت به گرمخانه ها

این مطلب را در شبکه های اجتماعی برای دوستان خود بفرستید