09906484508
021-56827213

ترولی حمل ظروف و دیگ

ترولی حمل ظروف 3 طبقه

ترولی حمل ظروف و دیگ

 

 

 

 

 

 

ترولی حمل مواد

 

ساخته شده از ورق استنلس استیل ۳۰۴ ال
دارای سه طبقه قابل برداشت
دارای چرخهای مقاوم ثابت و متحرک و مجهز به سیستم ترمز
چهارچوب  از لوله استنلس استیل ۳۰۴ با قطر ۲۵ میلیمتر  و ضخامت ۲ میلیمتر

مزایا:

جهت انتقال بشقاب یا سینی غذا به سالن

 

 

 

ترولی حمل مواد
۸۰*۶۰*۲۰ Cm

 

ترولی حمل ظطروف 2 طبقه

ترولی حمل ظروف ۲ طبقه
۹۰*۵۰*۹۵ Cm

ترولی حمل ظروف کثیف

 

ترولی حمل ظروف کثیف
۹۰*۵۰*۹۵ Cm

ترولی حمل ظروف 3 طبقه

 

ترولی حمل ظروف ۳ طبقه
۹۰*۵۰*۹۵ Cm

ترولی حمل دیگ

ترولی حمل دیگ
۸۰*۶۰*۴۰ Cm

ترولی حمل دیگ
۸۰*۶۰*۴۰ Cm