کانتر

Posted on: مرداد 21, 1395 Posted by: Joker Comments: ۰

کانتر

کانتر از تجهیزات آشپزخانه صنعتی است.

کانتر گرم

 1. ورق رویه و مخزن از جنس استیل ۳۰۴ خشدار به ضخامت یک میلیمتر می باشد.
 2. ورق بدنه بیرون از جنس استیل ۳۰۴ خشدار به ضخامت ۰٫۸ می باشد.
 3. پایین کانتر گرم خانه خشک می باشد. (جهت ذخیره بن ماری)
 4. جداره داخل کانتر از جنس گالوانیزه به ضخامت ۱ یک میلی متر می باشد.
 5. دارای درب کشویی در پایین کانتر
 6. دارای ظرفیت ۵ عدد بن ماری ۱/۱ به عمق ۲۰ (۳۲*۵۳ سانتی متر)
 7. ابعاد: طول ۱۹۰*عرض ۸۰*ارتفاع ۸۵ سانتی متر
 8. دارای رف، ریل و شیشه

کانتر سرد

 1. ورق رویه و مخزن از جنس استیل ۳۰۴ خشدار به ضخامت یک میلیمتر می باشد.
 2. ورق بدنه بیرون از جنس استیل ۳۰۴ خشدار به ضخامت ۰٫۸ می باشد.
 3. پایین کانتر، سرد می باشد.
 4. جداره داخل کانتر از جنس آلومینیوم به ضخامت ۱ یک میلی متر می باشد.
 5. موتور ۴/۳ تایلندی
 6. ابعاد: طول ۱۹۰*عرض ۸۰*ارتفاع ۸۵ سانتی متر
 7. دارای رف، ریل و شیشه

کانتر ساده

 1. ورق رویه از جنس استیل ۳۰۴ خشدار به ضخامت یک میلیمتر می باشد.
 2. ورق بدنه بیرون از جنس استیل ۳۰۴ خشدار به ضخامت ۰٫۸ می باشد.
 3. ابعاد: طول ۱۹۰*عرض ۸۰*ارتفاع ۸۵ سانتی متر
 4. دارای رف، ریل و شیشه

کانتر قاشق و چنگال

 1. ورق بدنه از جنس استیل ۳۰۴ خشدار به ضخامت ۰٫۸ می باشد.

ابعاد: طول ۸۰*عرض ۸۰*ارتفاع ۱۶۰ سانتی Spoon and fork Counter 02

Simple Counter 01