09906484508
021-56827213

تجهیزات اشپزخانه صنعتی

کباب پز کشویی و ریلی با گرمایش برقی و تنظیم ارتفاع