روز: آبان 25, 1395

طراحی و اجرای تجهیزات آشپزخانه صنعتی

سوالات اولیه در مورد تجهیز یک رستوران در ارتباط تجهیزات آشپزخانه صنعتی اینگونه مطرح میشود: چه کاری قرار است انجام شود؟ خدمات ارایه دهنده چیست؟ ۱)سنتی ۲)نیمه مکانیزه ۳)مکانیزه ۴)غذاهای استریل ۵)غذاهای منجمد ۶)غذاهای نیمه آماده ۷)غذاهای آماده مصرف در ابتدا مساله ایی که مهم میباشد: -ارائه یک غذای سالم، فاقد هرگونه آلودگی با بهترین کیفیت از بهترین مواد اولیه و استفاده از بهترین تجهیزات صنعتی آشپزخانه میباشد. -اقتصادی بودن فعالیتهای صورت گرفته در این زمینه -تمام موارد استانداردها و ضوابط بهداشتی رعایت شود این استانداردها عبارتند از : اداره نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی […]