09906484508
021-56827213

بایگانی دسته برای:فر پیتزا صندوقی

  دستگاه فر پیتزا فر با تکنولوژی گردش هوای گرم بالاترین کیفیت پخت را ارائه میدهد. این تکنولوژی منحصر به دستگاه های لینکون و زانولی ..در فر هوای گرم را به وسیله یک فن از روی کوره گرفته و به وسیله های کانالهای مربوط به محفظه پخت میرساند. همین فن هوایی که به علت پخت […]

 
pic339_339

فر پیتزا صندوقی

فر پیتزا صندوقی   فر پیتزا صندوقی مناسب آشپزخانه‌های صنعتی با اندازه متوسط هستند. این نوع فر، دارای طبقه‌های مختلف است و فضای کمتری نسبت به فر پیتزا ریلی اشغال می‌کند. فر پیتزا صندوقی گارد استیل در سه مدل ۶ بشقاب ، ۹ بشقاب و ۱۲ بشقاب تولید می‌گردد. با توجه به نیاز فست فود […]