09906484508
021-56827213

تجهیزات اشپزخانه صنعتی

بایگانی دسته برای:میز کار ظروف

میز کار ظروف کثیف

میز کار ظروف

 میز کار ظروف: برای چیدن ظرف ها در ردیف های منظم برای جا گیر نبودن و آماده سازی ظروف برای استفاده از این نوع میز استفاده میشود.میز کار ظروف برای ظرف تمیز و کثیف مورداستفاده می باشد لذا این دو میز باید از یکدیگر تفکیک شوند . این نوع میز ها در آشپزخانه بسیار متداول […]