دسته: میز کار ظروف

میز کار ظروف

 میز کار ظروف: برای چیدن ظرف ها در ردیف های منظم برای جا گیر نبودن و آماده سازی ظروف برای استفاده از این نوع میز استفاده میشود.میز کار ظروف برای ظرف تمیز و کثیف مورداستفاده می باشد لذا این دو میز باید از یکدیگر تفکیک شوند . این نوع میز ها در آشپزخانه بسیار متداول میباشد بسته به نوع عملکرد آن هاست که استفاده میگردد. میز کار : میز کار در آشپزخانه یکی از عناصر اصلی برای جایگاه آماده سازی مواد اولیه میباشد که در جنس و مدل های مختلف بنا به نوع کاربری و استحکام آن ساخته میشود میز […]