09906484508
021-56827213

بایگانی دسته برای:کباب ترکی ایستاده

کباب ترکی ایستاده

  دستگاه کباب ترکی دستگاه کباب ترکی رومیزی  مخصوص پخت انواع کباب ترکی در فضای کوچک است. ریشه کلمه دونر کباب از زبان ترکی است و دونر در این زبان، به معنای چرخان و چرخنده است. از آن جا که گوشت و مرغ توسط یک میله عمودی گردان در میانه دستگاه پخته می‌شوند، به آن […]