09906484508
021-56827213

تجهیزات اشپزخانه صنعتی

بایگانی دسته برای:کباب پز اتوماتیک ایستاده

ایستاده4

کباب پز ایستاده

 دستگاه کباب پز ایستاده اتوماتیک دستگاه کباب پز تابشی اتوماتیک ایستاده شرکت روماک ماشین به گونه ایی طراحی شده است که حرارت مشعل های تابشی از بغل و گردش کباب ها حول محور دورانی به سمت پایین میباشد و کباب ها در کنار شعله های مشعل تابشی باعث ایجاد پخت یکنواخت و یکدست کباب ها […]