09906484508
021-56827213

بایگانی دسته برای:یخساز صنعتی

yyyy

یخساز صنعتی

  دستگاه یخ سازصنعتی یخساز حبه ای : یخسازهای حبه ای گروه صنعتی  ، یکی از بهترین و با کیفیت ترین یخ سازهای حبه ای در کشور می باشنداین یخساز ها با کمترین دخالت دست و کمترین مصرف برق و میزان  بهترین نتیجه را به همراه دارند کافیست دستگاه را به آب و برق متصل […]